Фото

Цэцэрлэг ийм байжээ

Монгол улсад боловсрол, шинжлэх ухааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага байгуулагдсаны 90 жилийн ой энэ өдрүүдэд тохиож байна.

Боловсролын салбарынханд ойн баярын мэндийг хүргэхийн сацуу боловсролын байгууллагын түүхэн цуврал материалыг хүргэж байна.

Цэцэрлэг 1946 он

Цэцэрлэг 1946 он

19-р Цэцэрлэгийн ахлах ангийн багш Алтанцэцэг 1957 он

Орхоны САА-н цэцэрлэг 1957 он

1939 он

1939 он

1957 он

1957 он

Аж үйлдвэрийн комбинатын цэцэрлэг 1958 он

Аж үйлдвэрийн комбинатын цэцэрлэг 1958 он

20-р цэцэрлэг 1957 он

25-р цэцэрлэг гимнастик хийж байгаа нь 1959 он

Аж үйлдвэрийн комбинатын цэцэрлэг 1958 он

1-р цэцэрлэг 1962 он

Зүүн хараагийн төв цэцэрлэг 1964 он

Өмнөговь аймгийн хүүхдийн цэцэрлэг 1964 он

Дарханы 5-р цэцэрлэгийн багш Бадамгарав 1966 он

Эрүүлийг хамгаалах газрын харъяа 3-р цэцэрлэг 1975 он

Төв яслийн асрагч Нямсүрэн 1957 он

85-р цэцэрлэг 1985 он

БНААфУ-ын асрамжийн газрын дарга Нийслэлийн 70-р цэцэрлэгт айлчлав. 1983 он

Өнчин хүүхдийн цэцэрлэг 1965 он

58-р цэцэрлэг. Эмч Гидра 1982 он

77-р цэцэрлэг 1989 он

53-р цэцэрлэг 1987 он

16-р цэцэрлэг

16-р цэцэрлэг 1986 он

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close